Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

5133 40c0
Reposted fromAng3ll Ang3ll viahormeza hormeza
3409 be24 500
Reposted fromPoranny Poranny viahormeza hormeza
4668 6ce8
Reposted fromperseweracje perseweracje viamodalna modalna
5147 f6a4
Reposted fromrubinek rubinek viaateme ateme

November 06 2019

Lecz pod grubą warstwą straszliwego żalu, choroby, strachu i wyczerpania nadal bije me serce, nadal obracam się wraz z ziemią, wiedząc, że tyle na niej piękna, tyle osób ukochanych, tyle do zobaczenia i przeczytania.
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca

November 05 2019

Małe świństwa mówi się głośno. Wielkie szeptem. Prawdy natomiast nie mówi się w ogóle. Kto wie, czy każda prawda nie jest w gruncie rzeczy największym świństwem.
— Marek Hłasko

November 04 2019

Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaparrtyzant parrtyzant
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
5626 0ca3
Reposted frombrainless brainless viaMigotliwa Migotliwa

November 03 2019

Mimo wszystkich sporów i złych chwil, zostaniesz Tą, którą najbardziej kocham. 
— Marek Hłasko
Reposted fromlovvie lovvie viazmilosci zmilosci

October 27 2019

8328 c52b
Leopold Staff
Reposted fromjustmine justmine viahavingdreams havingdreams
Po prostu jesień: dużo piękna, trochę smutku.
— Jerzy Broszkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

October 26 2019

8454 2462 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viairmelin irmelin

October 23 2019

Albo kiedy człowiek chciałby być płytki jak wysychające rozlewiska w Kamieńczyku. Płyciutki, żeby sięgnąć w siebie i żeby zaraz był opór - materia, życie, dno. A on sięga, sięga po coś i niespodziewanie zapada mu się ręka, ramię, i już jest cały w sobie, w ciemności, i się okazuje, że to już gdzie indziej, i mało widać, tylko się nasłuchuje, jak własna przeszłość i cudze coś tam szepczą, z czegoś chichoczą, nad czymś popłakują.
— Mikrotyki, Paweł Sołtys
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
Reposted fromhairinmy hairinmy viairmelin irmelin
5482 4d7c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
6747 6c6f 500
Reposted fromhare hare via12czerwca 12czerwca

October 21 2019

Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serce wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
Popatrz, jakie piękne drzewa. Gdy jest lato, najbardziej lubię lato; gdy przychodzi jesień, najbardziej lubię jesień, a gdy przychodzi zima, to jest to moja ulubiona pora roku, a potem nadchodzi wiosna i wtedy myślę, że wiosna jest najlepsza.
— Virginia C. Andrews "Kwiaty na poddaszu"
Reposted fromxalchemic xalchemic viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl