Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

I am catastrophically in love with you.
Cassandra Clare, Clockwork Princess
(via thelovejournals)
8829 831f
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaPoranny Poranny

September 10 2017

7402 a1b0 500
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola
Hłasko
Reposted frommissyseepy missyseepy viaa-antimatter a-antimatter
Chcę Cię taką zobaczyć, bez żadnego erotyzmu. Zobaczyć Cię całą, wszystkie blizny, wszystko, dokładnie wszystko. Patrzeć i widzieć duszę, która lśni pod cienką warstwą skóry, która pulsuje w żyłach, płonie w sercu. Chcę Cię taką zobaczyć. Po prostu, zwyczajnie, tak jak patrzy się na motyle, które przefruwają Ci kilka centymetrów przed nosem, piękne, nieuchwytne, nierealne prawie.
— mikołaj bajorek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamesoute mesoute
2154 f496 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
9255 020d 500
Bukowski.
Reposted fromitgirl itgirl viajointskurwysyn jointskurwysyn
1786 8586
"Doświadczenie nauczyło mnie, że dzieciństwo pozostawia w nas ślady - historie, dla których nie potrafimy znaleźć środka wyrazu, bo nikt nam nie pomógł dobrać właściwych słów. Gdy nie umiemy opowiedzieć o swoich przeżyciach, wówczas te przeżycia opowiadają o nas - śnimy na ich temat i rozwijamy w sobie symptomy, czyli postępujemy w sposób, którego nie potrafimy wyjaśnić."
Stephen Grosz, Życie wysłuchane
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahavingdreams havingdreams
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)

September 09 2017

0990 9b6f 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover via12czerwca 12czerwca
3751 3afd 500
Reposted fromnikotyna nikotyna via12czerwca 12czerwca

September 08 2017

4181 bbac
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Tak się jakoś zmienia świat na złe, że niedługo nie będę mógł z nikim gadać i w nic wierzyć.
— B.Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viabanitka banitka
3919 54de 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabanitka banitka
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viabanitka banitka

Przecież człowiek sam dla siebie jest najbardziej dokuczliwym przymusem. Często trudnym do zniesienia. I niektórzy nie są w stanie siebie znieść.

— Wiesław Myśliwski - Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromrichardth richardth viabanitka banitka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl