Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

Haruki Murakami, Norwegian Wood
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Haruki Murakami, Norwegian Wood

June 13 2017

Gdyby mi ktoś powiedział, gdybym miał choć odrobinę gwarancji, że będę mógł być z Tobą, choć przez rok, choć przez pół roku, a potem - śmierć, to bym pojechał do Ciebie. To nie melodramat; to wyznanie tego, który na pewno - z całym idiotyzmem i kabotynizmem - najwięcej Cię kochał. W końcu przyjdzie taka noc. kiedy prześpisz się z innym. Ja Ci się nigdy nie podobałem, ale to inna sprawa. Mnie lepiej być pijanym, niż myśleć, że ta chwila w końcu przyjdzie. Ale jeszcze nie rób nic ostatecznego. Jesteś taka młoda. Masz jeszcze czas. Każdy chce być szczęśliwy. Ja chciałem być szczęśliwszy od innych. Ale Bóg mnie ukarał. Balem się o Ciebie. Wiesz czego się bałem. Ale dzisiaj, to wszystko co nas dzieliło, nie wydaje się tak ważne.
— LIST MARKA HŁASKI DO AGNIESZKI OSIECKIEJ
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
Odkąd Cię tu nie ma, przestaję trochę wierzyć, że mogłaś mi się w ogóle przytrafić, że tyle rzeczy pięknych i niezasłużonych może nagle spaść na człowieka..
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Bo widzisz, najgorszą samotnością nie jest ta, która otacza człowieka, ale ta pustka w nim samym [...]
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted from100suns 100suns viagdziejestola gdziejestola
8145 dc99
Reposted fromhardbitch hardbitch viagdziejestola gdziejestola
5822 2311

poruszenia

Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.

— Michael Finkel
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
8656 61f1 500
Reposted fromoctobriana octobriana viahormeza hormeza
8182 0a67
Reposted fromSzczurek Szczurek viahormeza hormeza
3633 4370 500
Reposted fromrayla rayla viagdziejestola gdziejestola
5136 8f7c 500
Wiersze o moim psychiatrze 2
1285 9d91 500
J.Borszewicz
7060 cb46 500
Reposted fromseasons seasons vianaturalginger naturalginger
2098 03fe 500
Reposted frombadgal badgal vianaturalginger naturalginger
8192 8013
Reposted fromxzuzakx xzuzakx vianaturalginger naturalginger
1935 7176 500
Reposted fromhormeza hormeza viaAmericanlover Americanlover
może zgubiliśmy się oboje?
— M.Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl