Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle

November 23 2017

1806 24b6
Będę Cię kochał, niezależnie od wszystkiego. Będę Cię kochał, nawet jeśli nierozsądnie postępujesz. Nawet wtedy, kiedy się poślizgniesz i rozbijesz nos. Kiedy się mylisz, kiedy popełniasz błędy. A także kiedy się zachowujesz jak zwykły człowiek… - nawet wtedy będę Cię kochał.
— Pino Pellegrino
9084 5e85
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
4293 77e8
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

November 22 2017

Bywa trudno. Ale zastanawiam się, czy w ogóle są łatwe związki. Być może są łatwiejsze niż nasz, ale my bardzo dużo rzeczy sobie wypracowaliśmy. Dopóki jest chęć bycia razem, jest o co walczyć.
— Patrycja Markowska w magazynie "GRAZIA" 8/2017
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna.
— Vincent van Gogh
5347 46a4 500
mów mi Wiktor (Miłoszewski, "Domofon")
o wszystkich dnia porach - Ty
— A. Osiecka
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove viamesoute mesoute
 Mam szaloną ochotę na Twoje towarzystwo
Bez względu na wszelkie erotyczne objawy
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "List do żony"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamesoute mesoute
3140 efa5 500
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viabluejane bluejane

November 20 2017

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Całe życie musimy udawać, aby żyć. Nie ma chwili, żebyśmy nie udawali. I nawet sami przed sobą udajemy. W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Była w niej samotność, której większość ludzi nie widziała, ale jeśli spojrzysz, co kryje się za jej uśmiechem, zobaczysz, że czuje się zagubiona w morzu ludzi.
— Anne Kearney
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabanitka banitka
She loved the landscape inside him. It was exotic and familiar at the same time. From the start she knew she could live there for years and feel at home.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viaAmericanlover Americanlover
9147 0e93
Reposted fromumorusana umorusana viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl