Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2018

0523 888b
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viaseleneskin seleneskin

February 24 2018

4700 526a
Reposted fromrawriot rawriot vialittleburn littleburn
0809 4727
Reposted frominto-black into-black vialittleburn littleburn
Tak długo opakowywałem się w milczenie, że trudno mi się rozpakować w słowach.
— Herta Muller "Huśtawka oddechu"
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viaseleneskin seleneskin
Co jest w życiu najważniejsze? „Po pierwsze przyjaciele. A poza tym: Chcieć niezbyt wiele. Wyzwolić się z kultu młodości. Cieszyć się pięknem. Nie dbać o sławę. Wyzbyć się pożądliwości. Nie mieć pretensji do świata. Mierzyć siebie swoją własną miarą. Zrozumieć swój świat. Nie pouczać. Iść na kompromisy ze sobą i światem. Godzić się na miernotę życia. Nie szukać szczęścia. Nie wierzyć w sprawiedliwość świata. Z zasady ufać ludziom. Nie skarżyć się na życie. Unikać rygoryzmu i fundamentalizmu.”  
— Leszek Kołakowski
0843 7a7f 500
Anna Bilińska-Bohdanowicz, Ulica Unter den Linden w Berlinie | 1890, olej, płótno, 82 × 60 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie
Prawdopodobnie będę wariatką do końca życia. Pewnie będę podejmować pojebane decyzje i robić nienormalne rzeczy, nie zdając sobie nawet sprawy, że są nienormalne. Ludzie będą się nade mną litować, a ja sobie nigdy nikogo normalnego nie znajdę. I tak będzie zawsze, (...). Zostałam uszkodzona.
Tych zniszczeń nie da się naprawić.
— Rainbow Rowell "Fangirl"
3850 1c1e 500
Reposted frombukazla bukazla vialaparisienne laparisienne
Przyjaźń jest wszystkim. Przyjaźń to coś więcej niż talent. Więcej niż władza. Prawie się równa rodzinie. Nigdy o tym nie zapominaj.
— M. Puzo, Ojciec chrzestny
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
3656 8473
Reposted fromdelain delain vianaturalginger naturalginger

February 23 2018

Scena I


ROBERT:
I love coffee. I love coffee. Kocham kawę. Pić.


ROBERTOWA:
Robercie, przestań żłopać tę ohydną kawę. Przecież wiesz, jak kawa okropnie szkodzi ci na serce.


ROBERT:
(z piekielnym błyskiem w oczach)
Na co?


— K.I. Gałczyński, Teatrzyk "Zielona Gęś", „W szponach kofeiny” czyli „Straszne skutki niedozwolonej operacji”

February 22 2018

0140 a3db
Ewa Lipska

Jarosław Iwaszkiewicz, Nim przyjdzie wiosna

Nim przyjdzie wiosna, 
nim miną mrozy, 
w ciszy kolebce - 
nade mną sosna 
nade mną brzoza 
witkami szepce.

Szepce i śpiewa 
niby skrzypcowa 
melodia cicha 
melodia nowa 
której nie słychać, 
która dojrzewa.

Tak się zapadam 
jak w śniegu puchy 
w jesienne liście 
i tylko duchem 
słucham i badam 
czy noc nadchodzi 
czy świt się rodzi, 
czy rzeczywiście??

I tylko przez sen 
wyciągam ręce 
- to mnie nie budzi, 
nie chcę nic więcej – 
bo wiem, że jestem 
w nieskończoności, 
w morzu miłości 
do ludzi.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viapsychojunkie psychojunkie
4169 066c
2160 6ec0 500
Marek Koterski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl