Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

May 24 2017

Jak długo się żyje, trzeba się wszystkim interesować - mawiała - inaczej nie ma różnicy między żywymi a umarłymi.
— Lucy Maud Montgomery, "Dolina Tęczy"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
I nagle zgodziłem się i nawet od razu wstałem z łóżka, gdyż myśl o ruchu po ustalonej linii, przeszywającym, stanowczym, wydała mi się rozkoszniejsza od szklanki zimnej wody! [...] Pokój wypełnił się teraz czynnościami zdecydowanymi i określonymi, które jednak będąc poczęte z nudów, z nieróbstwa, z kaprysu, kryły w sobie jakieś kretyństwo.
— "Kosmos" Witold Gombrowicz
Reposted fromtutaj tutaj viagdziejestola gdziejestola
2339 21f5 500
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle

May 21 2017

0254 d77e
Play fullscreen
Może zgubiłem się
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Ja również nie sypiałam po nocach, przerabiając  raz po raz pytania, na które nie miałam odpowiedzi.  Za każdym razem, gdy powieki zaczynały mi  ciążyć, w umyśle rodziło się kolejne pytanie, zmuszając  oczy do otwarcia. Tak bardzo potrzebny sen nie nadchodził  i każdego kolejnego poranka byłam coraz bardziej  zmęczona, lecz ani trochę mądrzejsza.
— Ahern Cecelia - Kraina zwana Tutaj
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...).
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromrefuge refuge viagdziejestola gdziejestola
Powiedz "ty" do jakiejś rzeczy, a zaraz odczujesz zmianę we własnej psychice. Ja, które widzi "ty", nie jest tym samym ja, które widzi "to"
— Joseph Campbell
Reposted fromstonerr stonerr via12czerwca 12czerwca
1850 ca69 500
Liceum im. Powstańców Warszawy, Warszawa, 1947
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
5573 22cc 500
Reposted byjakmidzisiajzlemesoute

May 20 2017

I cannot make you understand. I cannot make anyone understand what is happening inside me. I cannot even explain it to myself.
— Franz Kafka (via larmoyante)
Reposted fromLittleJack LittleJack via12czerwca 12czerwca
Jest taka granica nieśmiałości, wstydu, strachu, za którą zaczyna się siła.
— z rozmowy z Danutą Stenką. [flirtując z życiem]
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viagdziejestola gdziejestola
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viaczylipapryczkaczili czylipapryczkaczili
2688 3d8c
Reposted fromgh0re gh0re viairmelin irmelin
8009 f916 500
Reposted fromdeviate deviate viairmelin irmelin
Bo ja jestem zawsze rozdarty na dwoje albo na troje, i nie mogę ze sobą spokojnie żyć. Kłócę się więc bez przerwy z samym sobą, zarzucam sobie najgorsze rzeczy i samego siebie wzywam do złożenia drobiazgowych wyjaśnień w wielkich i małych sprawach. Widzicie zatem, że nawet sam ze sobą nie mogę dojść do zgody.
— Bronisław Świderski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl