Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

0113 2c3d 500
Reposted fromfungi fungi vialaparisienne laparisienne

September 14 2019

Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie vialaparisienne laparisienne

September 13 2019

7305 2d87
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne

September 12 2019

6730 80cb 500
Reposted fromexistential existential via12czerwca 12czerwca

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viairmelin irmelin

September 06 2019

3635 91b8 500
8654 f73a
Reposted fromkarahippie karahippie viaboli boli

September 04 2019

0734 8ae2 500
Reposted fromdelain delain vialaparisienne laparisienne
3049 59c0
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams

August 31 2019

4404 a822
Reposted fromalsh alsh viagdziejestola gdziejestola

August 30 2019

Nie mogę już patrzeć na ciebie
Bez zapatrzenia.
Nie umiem cię słuchać
Bez zasłuchania.
Nie potrafię myśleć
Bez zamyślenia,
I wspominać już cię nie umiem
Bez zatęsknienia

"Niemoc".
— Maciej Wierszycki
Reposted fromaleander aleander viahormeza hormeza

August 29 2019

2786 8539
Reposted frombrumous brumous viahormeza hormeza
0044 e701 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viahormeza hormeza

Gdyby mi ktoś powiedział, gdybym miał choć odrobinę gwarancji, że będę mógł być z Tobą, choć przez rok, choć przez pół roku, a potem – śmierć, to bym pojechał do Ciebie. To nie melodramat; to wyznanie tego, który na pewno – z całym idiotyzmem i kabotynizmem – najwięcej Cię kochał. 

— Marek Hłasko – Listy
(...)Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego
— Marcin Bruczkowski - Radio Yokohama
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatouchthesky touchthesky

August 27 2019

7291 534e 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl